اواپراتور در فواصل زمانی اندك،مملو از برفك می شود، علت چه می تواند باشد؟ 👈🏻علت: لاستیك دور درب خراب است رفع عیب: اگر لاستیك دور درب خراب شود (از...
در هنگام عیب یابی و تعمیرات یخچال ممکتن است با سوالات زیر روبرو شوید، که در ادامه لیست ایرادات و علت های مربوط به هر ایراد نیز معرفی شده...